Tarieven

Graag willen wij u voldoende zorg en aandacht geven. Daarom ruimen wij veel tijd in voor de perodieke controle, het geven van informatie en uitleg over preventie. Ook tijdens de behandeling nemen wij graag de tijd voor u om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast hechten wij veel waarde aan kwaliteit, scholing en infectiepreventie. Onderstaande tarieven zijn daarop gebaseerd.

Afhankelijk van uw zorgverzekering is het mogelijk dat u een deel zelf moet betalen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw verzekeraar en de website www.allesoverhetgebit.nl

Onderstaande prijzen gelden voor iedereen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Indien bij verhindering niet tijdig is afgebeld (minimaal 24 uur van tevoren), zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen €20,00 per gereserveerd kwartier.